informacja o dofinansowaniu PFR

Referencje

"Nowa szansa na pracę" Print E-mail

„Nowa szansa na pracę” - projekt współfinansowany ze środków PFRON, mający na celu uzyskanie zatrudnienia przez uczestników projektu, poprzez udział w szkoleniach oraz stażu.

Wymagania dotyczące uczestników:

- status osoby niepełnosprawnej (II lub III grupa inwalidzka)

- wykształcenie wyższe (max do 5 lat po ukończeniu studiów) lub ostatni rok studiów

- miejsce zamieszkania – woj.mazowieckie

- pozostawanie bez pracy

 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Absolwent.

Cel projektu: uzyskanie zatrudnienia przez uczestników projektu, poprzez udział w szkoleniach oraz stażu

UWAGA – w projekcie mamy tylko 30 miejsc!

Aby przystąpić do projektu należy:

- wypełnić oraz podpisać deklarację zgłoszeniową

- dostarczyć kopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (minimalny termin ważności to 30.06.2023r.)

- dostarczyć kopię dyplomu lub zaświadczenie o statusie studenta ostatniego roku studiów

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do 30 stycznia 2023:

- emailem This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

- osobiście: Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2

Każdy z uczestników skorzysta z poniższych form wsparcia:

- indywidualne doradztwo zawodowe – 6 godzin

- indywidualne poradnictwo zawodowe – 6 godzin

- szkolenia interpersonalne – w tym: autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy, radzenie sobie ze stresem, motywacja, asertywność – 10 godzin

- szkolenia zawodowe zgodne z preferencjami uczestnika i zapotrzebowaniem rynku pracy

- staż zawodowy – 3 miesięczne praktyki w wybranym miejscu pracy, po których istnieje możliwość zatrudnienia


Korzyści z udziału w projekcie:

- możliwość podjęcia zatrudnienia po odbyciu szkolenia zawodowego, a następnie stażu u pracodawcy

- stypendium stażowe w wysokości 1500 pln brutto wypłacane przez cały okres stażu

- możliwość zwrotu kosztów dojazdu, opieki nad osobą zależną na podstawie przedłożonych dokumentów

- określenie mocnych stron uczestnika, które pozwolą mu na wybór szkolenia i zawodu zgodnego z jego preferencjami i możliwościami rynku pracy

- podniesienie kompetencji w zawodzie, na który jest zapotrzebowanie na rynku pracy

- nabycie doświadczenia zawodowego oraz pozyskanie kontaktów z pracodawcami, co ułatwi podjęcie zatrudnienia

Termin rekrutacji: do końca stycznia 2023r.

Ramowy harmonogram działań:

- styczeń 2023 – rekrutacja uczestników

- luty – marzec 2023 – doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia interpersonalne

- kwiecień – maj 2023 – szkolenia zawodowe

- maj – wrzesień 2023 – staże zawodowe

Kontakt dla uczestników w sprawie udziału w projekcie:

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel. 22 497 57 69

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Stowarzyszeniu tytuł
"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Kawa czy herbata" odkrywa talenty - program TV o projekcie
TWÓJ ROBOT

Patroni MedialniProgramy

 

 

  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)