informacja o dofinansowaniu PFR

Referencje

"Nowa szansa na pracę" Drukuj Email

„Nowa szansa na pracę” - projekt współfinansowany ze środków PFRON, mający na celu uzyskanie zatrudnienia przez uczestników projektu, poprzez udział w szkoleniach oraz stażu.

Wymagania dotyczące uczestników:

- status osoby niepełnosprawnej (II lub III grupa inwalidzka)

- wykształcenie wyższe (max do 5 lat po ukończeniu studiów) lub ostatni rok studiów

- miejsce zamieszkania – woj.mazowieckie

- pozostawanie bez pracy

 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Absolwent.

Cel projektu: uzyskanie zatrudnienia przez uczestników projektu, poprzez udział w szkoleniach oraz stażu

UWAGA – w projekcie mamy tylko 30 miejsc!

Aby przystąpić do projektu należy:

- wypełnić oraz podpisać deklarację zgłoszeniową

- dostarczyć kopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (minimalny termin ważności to 30.06.2023r.)

- dostarczyć kopię dyplomu lub zaświadczenie o statusie studenta ostatniego roku studiów

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do 30 stycznia 2023:

- emailem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- osobiście: Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2

Każdy z uczestników skorzysta z poniższych form wsparcia:

- indywidualne doradztwo zawodowe – 6 godzin

- indywidualne poradnictwo zawodowe – 6 godzin

- szkolenia interpersonalne – w tym: autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy, radzenie sobie ze stresem, motywacja, asertywność – 10 godzin

- szkolenia zawodowe zgodne z preferencjami uczestnika i zapotrzebowaniem rynku pracy

- staż zawodowy – 3 miesięczne praktyki w wybranym miejscu pracy, po których istnieje możliwość zatrudnienia


Korzyści z udziału w projekcie:

- możliwość podjęcia zatrudnienia po odbyciu szkolenia zawodowego, a następnie stażu u pracodawcy

- stypendium stażowe w wysokości 1500 pln brutto wypłacane przez cały okres stażu

- możliwość zwrotu kosztów dojazdu, opieki nad osobą zależną na podstawie przedłożonych dokumentów

- określenie mocnych stron uczestnika, które pozwolą mu na wybór szkolenia i zawodu zgodnego z jego preferencjami i możliwościami rynku pracy

- podniesienie kompetencji w zawodzie, na który jest zapotrzebowanie na rynku pracy

- nabycie doświadczenia zawodowego oraz pozyskanie kontaktów z pracodawcami, co ułatwi podjęcie zatrudnienia

Termin rekrutacji: do końca stycznia 2023r.

Ramowy harmonogram działań:

- styczeń 2023 – rekrutacja uczestników

- luty – marzec 2023 – doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia interpersonalne

- kwiecień – maj 2023 – szkolenia zawodowe

- maj – wrzesień 2023 – staże zawodowe

Kontakt dla uczestników w sprawie udziału w projekcie:

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel. 22 497 57 69

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Stowarzyszeniu tytuł
"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Kawa czy herbata" odkrywa talenty - program TV o projekcie
TWÓJ ROBOT

Patroni MedialniProgramy

 

 

  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)