"BIESIADA KULTURALNA - CZERSK 2008" Drukuj

Projekt to oferta dla młodzieży z terenu m. st. Warszawy oraz obszaru woj. mazowieckiego. Polegała ona na udziale w życiu kulturalno-artystycznym regionu i pobudzeniu zainteresowania historią, sztuką i zasobami dziedzictwa regionu, przybliżała walory i zasoby kulturowe Mazowsza

W ramach projektu zaprosiliśmy na jednodniowy wyjazd autokarem do Góry Kalwarii oraz Czerska. W czasie wycieczki młodzież zapoznała się z historią tych miejscowości, historią i znaczeniem herbów, poznała szczególny układ przestrzenny miasta Góra Kalwaria, etymologię nazwy, zwiedziła zabytki tych miejscowości, kościoły, synagogę, Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku i in. Uczestnicy zwiedzili również Muzeum Regionalne Bożeny
i Wojciecha Prus-Wiśniewskich, gdzie zapoznali się z historią i legendami związanymi ze zwiedzanymi miejscowościami.KONKURS


W czasie objazdu uczestnicy  fotografowali zwiedzane obiekty, a ich prace stały się przedmiotem KONKURSU fotograficznego. Objazd zakończyło ognisko dla uczestników na Zamku w Czersku, w czasie którego odbył się quiz wiedzy a temat Góry Kalwarii i Czerska.

Każdy z uczestników konkursu otrzymał dyplom, a autorzy wyróżnionych prac otrzymali nagrody książkowe.


Trwałą wartością realizacji projektu jest materiał na płycie CD "Mazowieckie dziedzictwo kulturowe - Czersk i Góra Kalwaria". Na płycie znalazły się m.in. informacje o historii
i dziedzictwie kulturowym tych miejscowości oraz nagrodzone prace konkursowe.

 

Projekt był realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków
Zarządu Województwa Mazowieckiego.