Wspieranie oświaty polonijnej Drukuj Email

„Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”

Okres realizacji projektu 1 czerwca – 30 września br.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

1. ORGANIZACJA LETNIEGO OBOZU EDUKACYJNEGO

W ramach projektu zorganizowany zostanie w Warszawie letni obóz dla 20 osób w wieku 15 – 18 lat polskiego pochodzenia z Białorusi, Łotwy i Rosji. Podczas 10-dniowego pobytu młodzież ze Wschodu będzie miała możliwość doskonalenia znajomości języka polskiego, lepszego poznania historii, geografii, dziedzictwa kulturowego oraz realiów życia społecznego w Polsce. W czasie pobytu, uczestnicy rozwiną również swoje kompetencje interpersonalne poprzez udział w warsztatach liderskich oraz aktywny kontakt i współpracę z młodzieżą polską.

2. OPRACOWANIE I WDROŻENIE WŁASNYCH PROJEKTÓW

Po wakacyjnym pobycie w Polsce, uczestnicy - zainspirowani nowymi doświadczeniami - przy wsparciu nauczycieli opracują i zrealizują własne mini-projekty promujące Polskę w swoim lokalnym środowisku. W krajach partnerskich zorganizowane zostaną również wydarzenia propagujące historię i kulturę polską.

Głównym celem projektu jest wsparcie potencjału intelektualnego z zakresu wiedzy o Polsce oraz rozwój umiejętności liderskich Polaków mieszkających w Omsku, Abakanie, Daugavpilsie i Brasławiu oraz umożliwienie im nawiązania bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami z Polski oraz między sobą.

Informacje o realizacji tych przedsięwzięć opublikujemy na naszej stronie internetowej oraz na stronie portalu „Spotkania na Wschodzie”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Spotkania na Wschodzie

Rodacy na Syberii

Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Stowarzyszeniu tytuł
"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Kawa czy herbata" odkrywa talenty - program TV o projekcie
TWÓJ ROBOT

Patroni MedialniProgramy

 

 

  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)