informacja o dofinansowaniu PFR

Referencje

Świadomy konsument - edukacja i aktywizacja osób starszych w Homlu Print E-mail

Celem projektu jest przekazanie białoruskim specjalistom polskiego doświadczenia w zakresie pracy z seniorami oraz dostosowanie wybranych polskich rozwiązań do białoruskich realiów.  Wszystko to ma służyć podwyższeniu jakości życia oraz aktywizacji osób starszych mieszkających w Homlu na Białorusi.

Cel zostanie osiągnięty poprzez zorganizowanie następujących przedsięwzięć:

  • przeprowadzenie w Warszawie polsko-białoruskiego seminarium pt. „Różnorodne możliwości wsparcia osób starszych – wymiana doświadczeń polskich i białoruskich specjalistów”  oraz wizyt studyjnych w placówkach publicznych i organizacjach pozarządowych na co dzień pracujących z osobami starszymi w Warszawie;
  • zorganizowanie dla 120 seniorów w Homlu zajęć z zakresu kompetencji konsumenckich;
  • opracowanie i wdrożenie 5 mini-projektów  skierowanych do osób powyżej 50 roku życia w Homlu na Białorusi;
  • uroczyste zakończenie projektu z udziałem wszystkich uczestników projektu, przedstawicieli organizacji partnerskich, lokalnej władzy  oraz osób młodych z zespołu Studenckiego  Psychologicznego Teatru AKME.

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach Programu "Przemiany w Regionie" - RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Stowarzyszeniu tytuł
"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Kawa czy herbata" odkrywa talenty - program TV o projekcie
TWÓJ ROBOT

Patroni MedialniProgramy

 

 

  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)