wersja kontrastowa A- A+
PROGRAM PARTNERSTWA TRANSGRANICZNEGO. Kompetentna pomoc współuzależnionym. Drukuj Email

Projekt pt. "Kompetentna pomoc współuzależnionym - wymiana doświadczeń specjalistów z Białorusi, Niemiec i Polski"

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka realizowało w 2010 roku w Partnerstwie Transgranicznym projekt, którego celem była wymiana doświadczeń w skutecznym rozwiązywaniu problemów młodzieży i osób dorosłych wychowywanych w dysfunkcyjnych rodzinach, szczególnie
z problemem alkoholowym.

Zadanie polegało w pierwszym rzędzie na zorganizowaniu w Warszawie 5-dniowej wizyty studyjnej dla specjalistów z Białorusi, Niemiec i Polski. Tematem przewodnim spotkania było omówienie problemu pomocy psychologicznej udzielanej osobom współuzależnionym od alkoholu, zaprezentowanie sytuacji w tej kwestii we wszystkich trzech państwach oraz wymiana doświadczeń. W trakcie spotkania rozpoczęto też pracę nad opracowaniem skryptu dla psychologów z Białorusi, którzy po zapoznaniu się z nowymi metodami pracy, wprowadzili je w życie, organizując terapię dla osób współuzależnionych w swoim ośrodku
w Homlu.

Zapoznaj się z sylwetkami zaproszonych specjalistów.

W czasie wizyty uczestnicy zwiedzali i zapoznali się również z działalnością trzech placówek terapeutycznych: Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii "Poza Iluzją", Stowarzyszenia "OD-DO" w Warszawie oraz Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień.

Na zakończenie wizyty studyjnej zorganizowano dzień otwarty dla wszystkich zainteresowanych tematem. Zapraszamy do zapoznania się z programem

ORGANIZATOR

PARTNERZY


 

Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Stowarzyszeniu tytuł
"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Kawa czy herbata" odkrywa talenty - program TV o projekcie
TWÓJ ROBOT

Patroni MedialniProgramy

 

 

  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)