MŁODZI, KREATYWNI, PRZEDSIĘBIORCZY - IV EDYCJA Print E-mail

Projekt był skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej i miał na celu pomóc jej w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy. Projekt polegał na udziale młodzieży w cyklu warsztatów, które całościowo pomagają w analizie umiejętności, talentów i kompetencji zawodowych oraz pozwalają ocenić swoje zawodowe miejsce na obecnym rynku pracy. Warsztaty wyposażają młodzież w wiedzę i umiejętności funkcjonowania na rynku pracy jako pracodawca (nauka zasad i form samozatrudnienia, zarządzanie własną firmą, marketing) oraz jako pracownik (nauka zachowania na rozmowie kwalifikacyjnej, konstruowanie cv).

Zajęcia odbywały się w zgłoszonych do programu szkołach.

Każdej grupie zostały zaproponowane dwa cykle warsztatów z dwóch dziedzin:

1. Blok warsztatów psychologicznych: "Badanie i budowanie potencjału zawodowego -
6h dla każdej grupy, w sumie 7grup x 6h = 42h

- analiza zainteresowań
- oś czasu - dotychczasowe sukcesy i porażki
- identyfikacja stanu obecnego - słabych i mocnych stron
- analiza posiadanych umiejętności i talentów zawodowych
- budowanie mapy marzeń i określanie kierunku zawodowego
- zasady formułowania celów życiowych i zawodowych
- analiza kompetencji - zidentyfikowanie brakujących kompetencji i wyznaczenie działań
potrzebnych do ich nabycia
- planowanie kariery zawodowej

2. Blok warsztatów ekonomicznych "Droga do mojego zatrudnienia" -
6h dla każdej grupy, w sumie 7grup x 6h = 42h

- ja jako pracodawca - abc zakładania własnej firmy, biznesplan, fundusze na działalność, zarządzanie własnym przedsiębiorstwem, marketing i konkurencja na rynku
- ja jako pracownik - ubieganie się o pracę - rozmowa kwalifikacyjna, pisanie cv

Konkurs
Konkurs  polegał na opracowaniu pomysłu na swoją przyszła firmę i opisie metod jego realizacji w realnym otoczeniu gospodarczym Polski. Została wręczona nagroda główna oraz 3 wyróżnienia. Nagrodą główną był cykl 5 sesji coachingu zawodowego, który pozwolił zwycięzcy przełożyć marzenia, talenty zawodowe na konkretne kroki w rzeczywistości gospodarczej Polski i odnaleźć się na rynku pracy oraz książka z zakresu zarządzania/realizacji celów zawodowych. Wyróżnieniem były książki z zakresu zarządzania/realizacji celów zawodowych przystępne dla młodzieży.

Wydanie płyty CD "Warto pracować z pasją"
Na zakończenie projektu powstał program multimedialny wydany na płycie CD,  trwała wartość realizowanego projektu, na której znajdują się w przystępny dla młodzieży sposób przekazane następujące informacje:
- przykłady młodych przedsiębiorców, którzy odnaleźli się z sukcesem na rynku pracy,
- testy zawodowe,
- poradnik - jak wybrać zawód z pasją
- został również opisany projekt oraz opublikowane nagrodzone prace jako propozycja dobrych praktyk.

Każdy uczestnik zajęć oraz nauczyciel-koordynator otrzymał certyfikat udziału
w projekcie.

Uczestnictwo we wszystkich zajęciach było bezpłatne.

Projekt był realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków
Miasta Stołecznego Warszawy

Szczegółowe informacje: Stowarzyszenie Edukacja i Nauka
ul. Jaworzyńska 8 lok. 2, 00-634 Warszawa
tel. 022 499 67 90, www.stowarzyszenie.edu.pl

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Stowarzyszeniu tytuł
"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Kawa czy herbata" odkrywa talenty - program TV o projekcie
TWÓJ ROBOT

Patroni MedialniProgramy

 

 

  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)