PRAGA... JEST NA PRAWYM BRZEGU. ODWAŻ SIĘ JĄ POZNAĆ! Print E-mail

Projekt partnerski Stowarzyszenia Edukacja i Nauka i Fundacji Hereditas, finansowany

ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

 

Celem projektu był rozwój lokalny i ochrona dziedzictwa kulturowego zdegradowanego obszaru warszawskiej Pragi. Istotą projektu  - zwrócenie uwagi odbiorców na potrzebę lokalnego rozwoju, budowanie świadomości społecznej w zakresie ochrony lokalnego dziedzictwa, zaangażowanie odbiorców projektu w proces świadomego obcowania i opieki nad lokalnym dziedzictwem oraz integracja w imię ochrony praskich dóbr kultury. Założeniem projektu było też zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym wybranych grup mieszkańców Pragi (dzieci i młodzież oraz bezrobotni mieszkańcy Pragi), przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez udział odbiorców w inicjatywach kulturalno-edukacyjnych oraz bezrobociu - poprzez podniesienie kompetencji zawodowych mieszkańców Pragi pozostających bez pracy.

W ramach zaplanowanych działań zaproponowaliśmy:

dla dzieci i młodzieży - wędrówki szlakiem praskiego dziedzictwa (w każdą sobotę września i października) oraz warsztaty artystyczne, konkursy (m.in. na projekt folderu turystycznego poświęconego Pradze), współpracę przy budowie portalu praskiego internetowego (z Bazą Zabytków Pragi).

dla bezrobotnych - kurs na przewodnika miejskiego po Warszawie, zakończony egzaminem państwowym i uzyskaniem uprawnień przewodnika miejskiego

 

Udział w projekcie był bezpłatny.

 

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Patronat medialny:

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Stowarzyszeniu tytuł
"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Kawa czy herbata" odkrywa talenty - program TV o projekcie
TWÓJ ROBOT

Patroni MedialniProgramy

 

 

  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)