Promocja wiedzy o Polsce Print E-mail

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka od 1 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. realizowało projekt pt. „Promocja wiedzy o Polsce w polskim środowisku na Łotwie, Białorusi, Ukrainie i w Rosji -  kultura, język, historia i współczesność” dofinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.

Celem ogólnym projektu było wsparcie potencjału intelektualnego Polaków mieszkających w Abakanie i Omsku (Rosja), Dobromilu (Ukraina), Dyneburgu (Łotwa) oraz na Brasławszczyźnie (Białoruś) i umożliwienie nawiązania żywych kontaktów pomiędzy przedstawicielami polskich środowisk z czterech państw oraz z młodzieżą polską.
Cele szczegółowe projektu to umożliwienie pobytu w Polsce młodzieży polskiego pochodzenia oraz ich opiekunom, dostarczenie wiedzy przydatnej uczestnikom dla podniesienia ich osobistych kompetencji interpersonalnych, pogłębienie umiejętności posługiwania się językiem polskim, poszerzenie wiedzy na temat polskiej historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego oraz umożliwienie nawiązania i kontynuowania aktywnych kontaktów pomiędzy młodzieżą polskiego pochodzenia a ich polskimi rówieśnikami z Polski w czasie trwania obozu, a także po jego zakończeniu.
Zadanie zostło zrealizowane poprzez organizację edukacyjno-wypoczynkowego letniego obozu w Polsce dla młodzieży polskiego pochodzenia z Białorusi, Ukrainy, Łotwy i Rosji. Równolegle dla nauczycieli języka polskiego z powyżej wymienionych państw zostały zorganizowane warsztaty doskonalące ich warsztat pracy, pozwalające na uzyskanie informacji na temat nowoczesnych metod pracy przy wykorzystaniu narzędzi multimedialnych, dostępnych również w Internecie. Po wakacyjnym wyjeździe do Polski uczestnicy w swoich regionach  przygotowali i zorganizowali wydarzenia promujące polską kulturę, język polski, historię oraz współczesną Polskę.

W dniu 30 maja 2012 r. mieliśmy przyjemność opowiedzieć o naszym projekcie w programie prowadzonym przez Panią Zofię Wojciechowską dziennikarkę Radia WNET za co dziękujemy i zachęcamy do posłuchania audycji:
http://www.radiownet.pl/#/publikacje/program-pomost-jubileuszowo

 

Do współpracy partnerskiej w niniejszym projekcie dołączyły następujące organizacje:

Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna "Polonia" Republiki Chakasja, Rosja

Polskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Rodzina” w Omsku, Rosja

Związek Polaków na Łotwie Oddział w Dyneburgu

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział Dobromil, Ukraina

Finansowanie - MSZ

Działania edukacyjne prowadzone przez naszego partnera Polskie Centrum Edukacji - www.pl.edu.pl.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Stowarzyszeniu tytuł
"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Kawa czy herbata" odkrywa talenty - program TV o projekcie
TWÓJ ROBOT

Patroni MedialniProgramy

 

 

  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)