SYLWETKI ZAPROSZONYCH SPECIALISTÓW Print E-mail

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy następujących specjalistów:

Henning Mielke - absolwent historii i dziennikarstwa, dziennikarz, założyciel NACOA Deutschland, Interessenvertretung für Kinder aus Suchtfamilien e.V. - Reprezentacja interesów Dzieci z Rodzin dotkniętych uzależnieniem. Działalność NACOA Deutschland koncentruje się na informowaniu, wzbudzaniu świadomości społecznej i uwrażliwianiu na konsekwencje wzrastania dzieci w rodzinach z problemami uzależnienia. NACOA wskazuje możliwości pomocy dzieciom i rodzinom, przełamuje temat tabu i stereotypowego podejścia do osób wyrosłych w rodzinach z uzależnieniem, wydaje materiały informacyjne dla pedagogów, lekarzy, specjalistów.

Prof. dr Michael Klein - psycholog kliniczny, psychoterapeuta, od 15 lat kierownik w Klinice Uzależnień w Kolonii, kierownik Niemieckiego Instytutu Badań nad Uzależnieniami i Profilaktyką uzależnień, profesor na katolickim Uniwersytecie Nordrhein-Westfalen. Współwydawca czasopisma "Terapia uzależnień". Prezes Niemieckiego Towarzystwa Psychologii Uzależnień, członek wielu stowarzyszeń, działających na rzecz uzależnionych i współuzależnionych.

Galina Gatalskaja - docent psychologii, dyrektor Katedry Psychologii Społecznej i Pedagogicznej na Państwowym Uniwersytecie im. Francyska Skaryny w Homlu na Białorusi. Współpracuje z Wydziałałem Psychologii na Uniwersytecie we Florencji (Włochy). Należy do Psychoterapeutycznej Ligi Rosji, a także jest członkiem Republikanskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Borys Paulau - asystent Katedry Psychologii Państwowego Uniwersytetu im. Francyska Skaryny w Homlu.

Agnieszka Litwa-Janowska - psycholog, superwizor i certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Na co dzień pracuje w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień, gdzie tworzyła i kierowała Poradnią dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, a następnie kierownik filii KCTU - Ośrodka Psychoterapii DDA. Współorganizator i wykładowca Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień. Członek Komisji Egzaminacyjnej PARPA. Przewodnicząca Zespołu Ekspertów PARPA ds. Pomagania Osobom z Syndromem DDA. Wieloletni (l. 2002 - 2008) Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień. Autorka i realizatorka publikacji, projektów, kampanii, konferencji i szkoleń związanych głównie z tematyką uzależnień, psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików, zaburzeń stresu pourazowego i przemocy domowej.

Rajmund Janowski - psycholog, Współorganizator i wykładowca Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień. Był członkiem Zespołu Ekspertów PARPA ds. DDA.

Joanna Wawerska-Kus - pedagog, psychoterapeuta, członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, członkini Zespołu Ekspertów ds. DDA przy PARPA.

Anna Maria Seweryńska - Mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji, trener II-go stopnia rekomendowany przez PTP, terapeuta systemowy rodzin, edukator seksualny; szkoleniowiec i wykładowca w Szkole Trenerów Warsztatu Psychologicznego, autor programu "Z dalekiej podróży do własnych kątów". W Stowarzyszeniu "OD-DO" kierownik merytoryczny, współautor i współrealizator ofert pomocowo-rozwojowych dla młodych dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych oraz edukacyjnych i szkoleniowych dla zainteresowanych odbiorców. Dorobek literacki: "Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej" i współautorstwo "Sztuka prezentacji".

Cezary Biernacki - Absolwent Wydziału Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, absolwent Szkoły Trenerów Warsztatu, członek Rady Społecznej przy przychodni leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia oraz wiceprzewodniczący w Komisji Dialogu Społecznego ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Wiceprezes Stowarzyszenia "OD-DO", współautor i współrealizator programów terapeutycznych, profilaktycznych i rozwojowych; lider Klubu Pracy i główny zawiadowca Centrum Aktywizacji Młodych.

Dorota Jabłońska - Psycholog kliniczny, kierownik Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii"Poza Iluzją"

Marta Mordarska - Pełnomocnik prezydenta Miasta Nowy Sącz ds. społecznych, były Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, były Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego, opracowywała system rozwiązywania problemów uzależnień w Małopolsce.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Stowarzyszeniu tytuł
"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Kawa czy herbata" odkrywa talenty - program TV o projekcie
TWÓJ ROBOT

Patroni MedialniProgramy

 

 

  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)